Velkommen til foreningens hjemmeside.

Formålet med denne hjemmeside er, at være informations forum for:

Grundejerforeningen VINDINGE LILLEVANG af 1973″

FORENINGENS STATUS.

Medlemskab er frivilligt – Foreningen har ingen egentlige forpligtelser. Det er kommunen, som har udstykket. Det betyder således, at vedligeholdelsen af veje og grønne arealer påhviler Roskilde Kommune. Samarbejdet mellem Roskilde Kommune og vor forening har været ganske godt.

OMRÅDET:

Foreningens område udgør 62 parceller som ligger på:

ENGBLOMMEVEJ:  (grøn)
1,3,9,11,26,28,30 og 32. oversigtskort med farever  

ENSIANVEJ: (rød og gul)
Samtlige parceller. 

FINGERBØLVEJ: (rød)
Samtlige parceller.

FØLFODFOD: (blå)
Samtlige parceller. 

GULDSTJERNEVEJ: (blå)
Samtlige Parceller.

GYLDENRISVEJ: (gul)
Samtlige parceller.

Se i øvrigt oversigtskort.

Parkanlægget i midten kaldes                   “ØSTERVANGSPARKEN” 

Her har kommunen opstillet fodboldsmål, som er til almindelig brug for hele området. 

I den sydlige ende af parken er et indhegnet område med et såkaldt “forsinkelsesbassin”, som skal opsamle regnvand inden det sendes videre. I dette bassin kan man følge fuglelivet hen gennem året.   

SERVITUTTER.

Den oprindelige udstykning i 1970 er delt op i 4 områder   G,H,I og L. 

Hvert afsnit har særlige servitutter – så som tagtype, hældning og beplantning. Specificering af disse kan rekvireres hos Teknisk Forvaltning.

LIDT HISTORIE.

Roskilde kommune udstykkede området 1970 med den klausul at parcellen skulle være bebygget inden for 2 år. Foreningen blev startet i 1973 (deraf dele af foreningens navn) i kælderen Guldstjernevej 2. Oprindeligt var navnet “Husejerforeningen Vindinge Lillevang af 1973”. Vindinge Lillevang kommer fra titlen på områdets oprindelige matrikelregistrering. Dette er som bekendt ændret til “Vestmarken”. Området er en blanding af kommunal og privat udstykning. Dette er årsagen til den lidt mærkelige opdeling på Engblommevej.

  skilt nabohjælp     operation mærkning

NABOHJÆLP:

Da det er foreningens politik, at optimere sikkerheden og trygheden i området anbefales det, at man tilmelder sig nabohjælp ordningen. I forbindelse med omdeling af diverse løbesedler (f. eks. indkaldelse til generalforsamling) er der vedlagt brochure for ordningen. Det er naturligvis frivilligt. Derfor har vi fået opsat skiltning ved indkørslen til området. Vi bilder os ind at disse foranstaltninger har været medvirkende til det faktum, at der næsten ikke har været nogen indbrud i den periode.

LIDT OM ORDENSREGLER:

Dette lyder måske en smule tungt, men da der skal være plads til os alle sammen, er der her listet et par ting, som det er vor erfaring, at nye medlemmer spørger om. Listen må ikke betragtes, som andet end en venlig henstilling til alles fælles bedste.
Smid ikke have- eller andet affald i skovbevoksningen.
Fællede træer i skovarealet må ikke fjernes.
Tænk på naboerne når der grilles, støjes med f. eks græsslåmaskine.
Giv naboerne en advarsel, hvis der skal holdes fest med høj musik.
Undlad parkering på græsrabatterne. Græsset kan ikke tåle det.
Ingen “hunde-efterladenskaber” på fællesarealerne.

Fastelavns arrangement.

IMG_3048Hvert år til fastelavn er grundejerforeningen vært ved det årlige fastelavns arrangement,
som er meget populært og velbesøgt. Alle med tilknytning til foreningens interesseområde
er velkomne. Det  gælder naturligvis også børn og børnebørn. Der er gerne en præmie til kattekonger og kattedronninger samt en lille pose slik. Desuden er der en lille dram til de
store (voksne). Der rundsendes ca 14 dage før fastelavn en skrivelse til grundejerne med 
oplysning om hvor og hvornår.